Slovenia


Slovenian Anti-Doping Organization - SLOADO

Is an independent national anti-doping organization (NADO) established on 25th of September 2013 by the Olympic Committee of Slovenia – Association of Sport Federations. With the vision to protect fundamental rights of athletes to train and compete in doping-free environment our organization’s programs are comprehensive, including in- and out-of competition, results management, therapeutic use exemption process, educational and outreach programs and all other activities that are defined by UNESCO Convention against doping in sport. 


SLOADO je neodvisna nacionalna protidopinška organizacija, ki jo je 25. septembra 2013 ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Z vizijo zaščiti temeljno pravico športnikova, da trenira in tekmuje v okolju brez dopinga, SLOADO zagotavlja usklajen in učinkovit program boja proti dopingu na področju testiranja na in izven tekmovanj, upravljanja z rezultati, terapevtskih izjem, ozaveščanja in informiranja ter ostale aktivnosti, ki so definirane v UNESCO Mednarodni konvenciji proti dopingu v športu.

Five members Management Board, composed of two representatives of national sport federations, representative of Foundation for financing sport organization, representative of Ministry for education, science and sport and representative of NOC of Slovenia’s Athletes Commission, governs SLOADO. The Director of SLOADO is management body and  implementation of anti-doping program is under supervision of Expert Council. Educational coordinator is responsible for all educational, prevention and awareness-raising activities.
 
Through annual program of sport, SLOADO is funded by Republic of Slovenia, Foundation for financing sport organizations and Olympic Committee of Slovenia – Association of sport federations. To a smaller extent SLOADO obtains funds from other resources that are set out in the Organization establishment act.

SLOADO upravlja 5-članski upravni odbor, sestavljen iz dveh predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez, predstavnika komisije športnikov, predstavnika Ministrstva pristojnega za šport in predstavnika Fundacije za financiranje športnih organizacij. Poslovodni organ predstavlja direktor, svetovalnega pa strokovni svet, ki strokovno usmerja delo SLOADO. Koordinatorka za izobraževanje je zadolžena za vse izobraževalne in preventivne programe.
 
Preko letnega programa športa je SLOADO financirana s strani Republike Slovenije, Fundacije za financiranje športnih organizacij ter Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. V manjši meri SLOADO pridobiva sredstva za delovanje tudi iz drugih virov, določenih v aktu o ustanovitvi.Slovenian ambassadors:

Teja Burgar                                        Jan Dolenšek
Špela Bončina                                    Miguel Frumen
Aja Gačnik Zupanc                             Živa Ledinek
Živa Macura                                       Špela Mičunović
Edi Petek                                            Lia Lazar
Tajda Bestijanič                                  Jan Breznikar
Tilen Dolinar                                       Lena Gabršček
Maruša Kerpan                                  Nensi Kodermac
Alen Kužat                                         Igor Mijatovič
Tina Perše                                         Patricija Plazar

Prevention and awareness-raising programs will be prepared and implemented for different target groups on grassroots level of sport:
- Primary and secondary schools students
- Participants at school sport competitions
- Members of junior teams in sport clubs or federations
- Participants in mass (recreational) sport events
- Teachers, parents, coaches, …
- Sport and general public

Following the footsteps of 17 South American countries, which, in cooperation with WADA and based on the Montevideo Declaration, declared 10th of April as "Play True Day”, all project partners (except iNADO) carried out numerous doping prevention activities on this day and in the week befor and after 10th of April 2016.. Prevention activities were implemented as part of different sport competitions or other events for youth and in close cooperation with community and sport organizations on local and regional level.
 
The purpose was to acquaint sport and public with global fight against doping.


 

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."


 
 

04.02.2015 Sporočilo za javnost - Uvodni sestanek partnerjev v Erasmus+ projektu

 

Slovenian anti-doping organization
Celovška 25
1000 Ljubljana
Slovenija / EU

prePLAY coordinator:
dr. Nina Makuc
Tel: +386 41 675 665
Fax: +386 1 230 6011
E-mail: nina.makuc@sloado.si